Povijest i organizacija

ELSA (Europska udruga studenata prava) najveća je svjetska neprofitna i nepolitička udruga studenata prava i mladih pravnika osnovana 1981. u Beču. Svoje podružnice ima u 43 europske zemlje te okuplja više od 60.000 članova s preko 300 fakulteta.

ELSA djeluje na tri razne: lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj te na svakoj od njih postoji upravni odbor od sedam ili osam članova. Sjedište ELSA-e International se nalazi u Bruxelles-u, a uživa i konzultantski status unutar Gospodarsko – socijalnog vijeća Ujedinjenih Naroda te Vijeća Europe. Vizija, cilj i načini ostvarivanja osnivača ELSA-e iznesena je davne 1992. u Bruxellesu na godišnjoj skupštini ELSA-e International. ELSA teži pravednom svijetu u kojem se poštuju ljudsko dostojanstvo i kulturna raznolikost, u svrhu doprinosa pravnom obrazovanju, razvoju međusobnog razumijevanja i promicanja društvene odgovornosti studenata prava i mladih pravnika. ELSA omogućava studentima prava i mladim pravnicima upoznavanje drugih kultura i pravnih sustava u duhu kritičkog dijaloga i znanstvene suradnje.

Predsjednici ELSA-e Hrvatska od 1992. do danas:

1992./1993. i 1993./1994. – Andrej Plenković

1994./1995. – Jurica Mesarek

1997./1998. i 1998./1999. – Sandra Budimir

1999./2000. i 2000./2001. – Marjeta Vehovec

2001./2002. – Marta Krizmanić

2002./2003. – Tena Simonović Einwalter

2003./2004. – Alexandra Lakovic Zagmout 

2004./2005. – Saša Podhorski

2005./2006. – Tomislav Valjalo

2006./2007. – Ivan Simonović

2007./2008. – Darko Bodulić

2008./2009. – Imon Choudhury

2010./2011. i  2011./2012. – Andrea Konjević

2012./2013. – Ana Roce

2013./2014. – Marko Dolenec

2014./2015. – Stela Baričević

2015./2016. – Tina Aničić

2016./2017. – Bernard Markušić, Filip Kavran

2017./2018. i 2018./2019. – Mateo Matijević

2019./2020. – Ante Škrobica

2020./2021. i 2021./2022. – Alen Šukurica

2022./2023. – Iman Mrkić

2023./2024. – Niko Anzulović Mirošević

Predstavnici ELSA-e Hrvatska u Međunarodnom odboru ELSA-e:

1987./1988., 1988. i 1989. – Siniša Rodin (dopredsjednik za AA ELSA-e International)

1993. – Andrej Plenković (predsjednik ELSA-e International)

2000./2001. – Daria Tonai (blagajnica ELSA-e International)

2000./2001. – Adriana Padovan (dopredsjednica za S&C ELSA-e International)

2004./2005. – Aleksandra Laković (dopredsjednica za S&C ELSA-e International)

2013./2014. – Ana Roce (dopredsjednica za S&C ELSA-e International)

2014./2015. – Marko Dolenec (dopredsjednik za S&C ELSA-e International)

2015./2016. – Vedran Stanković (dopredsjednik za STEP ELSA-e International)

2022./2023. – Dora Štambuk (dopredsjednica za S&C ELSA-e International)

2024./2025. – Niko Anzulović Mirošević (Dopredsjednik za AA ELSA-e International) i Paula Bačić (Dopredsjednica za S&C ELSA-e International