Lokalne grupe

Prva podružnica ELSA-e osnovana je 1986. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a u Splitu, Rijeci i Osijeku tijekom 1989., 1990. i 1991. Netom nakon osamostaljenja Republike Hrvatske početkom 1992. osnovana je i krovna organizacija ELSA Hrvatska. Danas, ELSA Hrvatska broji više od 500 individualnih članova iz četiri lokalne grupe.

1. ELSA Osijek (e-mail: osijek@hr.elsa.org)

2. ELSA Rijeka (e-mail: rijeka@hr.elsa.org)

3. ELSA Split (e-mail: split@hr.elsa.org)

4. ELSA Zagreb (e-mail: zagreb@hr.elsa.org)